STARAJ SIĘ ZYSKIWAĆ ODPUSTY

„Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać…”

Tak śpiewała śp. Anna Jantar i przyszło mi do głowy, jak czasem niewiele wysiłku z naszej strony potrzeba, by pomóc drugiemu osiągnąć szczęście. I to największe, bo wieczne. Mam na myśli ODPUSTY.

Zawsze miałam w sercu pragnienie niesienia pomocy innym, najbardziej potrzebującym. Niedawno zdałam sobie sprawę, że ci, którzy nie mogą już sami sobie pomóc, bo ziemski ich czas minął, a wciąż czekają na pomoc od innych, to zmarli przebywający w czyśćcu.

Tyle jest sposobności do otrzymania łaski odpustu, a tak niewiele robię, bo zwyczajnie nie mam wiedzy, jakie mamy wspaniałe możliwości. Kościół Pielgrzymujący – czyli my wszyscy żyjący na ziemi, zmagający się z trudnościami, szatanem i dążący do zbawienia – możemy tak wiele uczynić dla Kościoła Cierpiącego – naszych braci i sióstr, którzy już opuścili ten świat, ale nie są jeszcze gotowi na złączenie się z Kościołem Triumfującym – świętymi w niebie. Dlatego oni oczyszczają się przez cierpienie, które nazywamy czyśćcem i my możemy im w tym pomóc ofiarując właśnie odpusty.

Odpust zupełny, to darowanie wszystkich kar za grzechy. Papież określa, co należy zrobić, by go uzyskać.

Po pierwsze, aby uzyskać odpust zupełny wymagane jest wykonanie określonej dowolnej pobożnej praktyki. Odpust zupełny możemy uzyskać KAŻDEGO DNIA ROKU. Oto pięć przykładowych pobożnych praktyk, za które można uzyskać odpust: półgodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu; półgodzinne czytanie Pisma Świętego; odmówienie jednej części (pięciu tajemnic) różańca świętego – w kościele albo jeśli modlimy się poza kościołem, to należy pomodlić się różańcem z kimś; odprawienie Drogi krzyżowej; odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele.

Po drugie – warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest stan łaski uświęcającej (czyli częsta spowiedź) i przyjęcie Komunii świętej.

Po trzecie – należy odmówić dowolną modlitwę w intencjach papieża, np. „Ojcze nasz” lub „Zdrowaś Maryjo”.

Po czwarte – wymagane jest wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.

Nie możemy również zapomnieć o intencji uzyskania odpustu i ofiarowania go za konkretną zmarłą osobę lub ogólnie za cierpiących w czyśćcu. A najlepiej można zrobić to przez Maryję, która wie, komu nasza pomoc jest najbardziej potrzebna: „Pragnę uzyskać odpust zupełny i przez Twoje ręce, Matko Boża, ofiarowuję go Bogu za dusze w czyśćcu. Proszę, aby przez Ciebie wybrana dusza, dzięki temu odpustowi została wybawiona z czyśćca”.

Każdy z nas może uzyskiwać odpust tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie. Odpust cząstkowy uwalnia od kary należnej za grzechy nie w całości, a w jakiejś części. Kryterium miary odpustu cząstkowego stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Tym więcej będzie darowania kara, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.

W Roku Miłosierdzia możemy w Radomiu uzyskać odpust zupełny idąc np. do katedry. W czasie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpusty spełniając takie warunki:

1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy „Oto ja dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii świętej przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny. W inne dni można zyskać odpust cząstkowy. „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps. 22, 17).

2. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać codziennie odpust zupełny. W indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji. W odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant z krzyżem.

3. Za pobożne uczestniczenie w nabożeństwie Gorzkich żali.

A więc kochani Bracia i Siostry – do boju! Naprawdę tak mało trzeba, by drugiemu szczęście dać... Być może i my będziemy kiedyś wyglądali takiej pomocy.

Ewa Gawor
do góry