ZOSTAW 1% W SWOJEJ PARAFII

Caritas Pallotyńska jest instytucją charytatywną, której działania w dużej części są wspomagane przez darowizny ludzi dobrej woli i sprzyjające instytucje oraz firmy prywatne. Nie zapominamy, że św. Wincenty Pallotti – nasz mistrz duchowy i wzór – był także prekursorem daleko sięgających i skutecznych działań charytatywnych.

Dzięki wsparciu przyjaciół Caritas Pallotyńskiej, możemy kontynuować dzieło św. Wincentego na polu edukacji, wychowania, opieki i rozrywki, skierowane do seniorów oraz dzieci i młodzieży z tzw. środowisk zagrożonych wykluczeniem. Realizujemy tę misję przez codzienną pracę wychowawców w Świetlicy oraz atrakcje takie jak: wycieczki, zimowiska czy kolonie. Z Seniorami prowadzimy spotkania edukacyjne i okolicznościowe, a także organizujemy wyjazdy.

Na te wszystkie działania oraz bieżące koszty utrzymania zużywamy każdy grosz i korzystamy z każdej formy pomocy. Przekazanie 1% podatku przy rozliczeniu zeznania PIT jest dla Caritas Pallotyńskiej bardzo znaczące i chcemy tym samym prosić wszystkich chętnych do wsparcia nas tą formą pomocy, która przecież bezpośrednio nic podatnika nie kosztuje.

Ofiarowane przez Państwa fundusze przeznaczymy na: ogrzewanie Świetlicy i ciepłe posiłki dla dzieci; edukację i spotkania dzieci i seniorów z ciekawymi ludźmi; wycieczki do kina, teatru oraz na pielgrzymki; kolonie i ferie Świetlicy; specjalistyczne kursy tematyczne np. komputerowe lub prozdrowotne.

W zamian za podarowanie nam 1% podatku, oferujemy merytoryczną pomoc i wieloletnie doświadczenie przy wypełnianiu zeznań PIT w naszym Biurze. Zapraszamy do Biura Caritas Pallotyńskiej, mieszczącego się pod kancelarią parafialną, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 48 366 41 43 w godzinach pracy Biura. Można także skorzystać z formularza kontaktowego na stronie
www.caritas-pallotyni.pl/kontakt .

Osoby, które zechcą samodzielnie rozliczyć PIT i uwzględnić nas jako beneficjentów 1% podatku, prosimy o wybranie numeru KRS 0000309499
oraz wpisanie w rubryce `cel szczegółowy` informacji „Caritas Pallotyńska”.

Serdeczne Bóg zapłać!

ks. Artur Wierzbicki SAC
do góry