DROGI CZYTELNIKU!

Zachęcamy Ciebie do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W naszej parafii będzie to miało miejsce 4 kwietnia o godz. 1800.

Duchowa Adopcja to wzięcie pod modlitewną opiekę jednego nienarodzonego, zagrożonego aborcją dziecka.

Wystarczy przez 9 miesięcy codziennie pomodlić się jedną tajemnicą (dziesiątką) różańca oraz modlitwą Duchowej Adopcji, którą otrzymasz 4 kwietnia. To zaledwie 5 minut dziennie!

Dzieci także mogą podjąć Duchową Adopcję, ale pod opieką rodzica, ze względu na wielką wagę składanego przyrzeczenia.

Duchowa Adopcja pomaga również usunąć wewnętrzne zranienia spowodowane grzechami przeciw życiu. Zachęcamy, by Duchową Adopcję podjęli ci, którzy dokonali lub przyczynili się do aborcji albo poddali się tak modnej dziś procedurze „in vitro”.

Tylko Pan Bóg wie, za jakie konkretnie dziecko się modlisz. Może będzie Ci dane kiedyś spotkać się z tym dzieckiem, które uratujesz.

opr. eg
do góry