NA ETACIE U PANA BOGA

W roku Miłosierdzia, trwającym od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 nie sposób nie mówić o Miłości (pisanej przez wielkie „M”) świadczonej tym, którzy potrzebują wsparcia zarówno duchowego jak i materialnego.

O działalności dobroczynnej czytamy już w Dziejach Apostolskich. Ta forma posługi w Kościele katolickim — obok głoszenia słowa i sprawowania sakramentów — była zawsze obecna, aczkolwiek realizowano ją na różne sposoby.

Wokół nas tyle dobra się dzieje. Zobaczysz je, tylko szerzej otwórz oczy i wyłącz telewizor.

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na działalność Caritas Pallotyńskiej w naszej parafialnej wspólnocie. Caritas – to charytatywna organizacja chrześcijańska działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Misją Caritas Pallotyńskiej jest otoczenie opieką i wsparciem ludzi ubogich, potrzebujących, starszych a w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W NASZEJ Caritas prowadzone są akcje i programy mające na celu poprawienie sytuacji socjalno-bytowej, kulturalnej i społecznej osób z różnych środowisk. Rozdawana jest żywność, paczki świąteczne (pamiętasz choinkę przystrojoną w karteczki z informacją o dziecku potrzebującym pomocy), odzież, sprzęt rehabilitacyjny, wyprawki szkolne. Prowadzona jest świetlica dla dzieci (znajduje się na tyłach naszego kościoła), gdzie w dni powszednie od godz. 1200 do 1700 prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. NASZA Caritas zapewnia pomoc psychologiczną i duchową, a także pomoc osobom dotkniętym nałogami – alkoholizmem, narkomanią, hazardem, itp.

Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, w jakich możesz uzyskać pomoc w NASZEJ Caritas. Jestem zaskoczona ogromem działalności, raz jeszcze powtórzę, NASZEJ Caritas.

Caritas, to MIŁOŚĆ oparta na braterstwie, mająca na celu wspieranie i akceptację wszystkich potrzebujących. Caritas, to ludzie dobrej woli zatrudnieni NA ETACIE U PANA BOGA. Przyłączmy się do Nich.

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym”. „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego”. To słowa Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Caritas Pallotyńskiej oraz pod numerami telefonów: 48 366 41 43 lub 668 275 605.

opr.
Jadwiga Kulik
do góry