Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ

Cześć jaką my, Polacy, oddajemy Matce Najświętszej trwa tak samo długo, jak stare są dzieje naszego narodu. 1 kwietnia 2016 roku minęło 360 lat, jak pod JEJ obronę uciekamy się. Czy wiesz, że to Maryja pierwsza wybrała Polskę na swoje królestwo? Polacy od stuleci czcili Maryję, ale nie nazywali Jej Królową Polski aż do czasu, gdy...

…Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu sławny ze swej świętości jezuita o. Juliusz Mancinelli. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej i Świętych polskich. 14 sierpnia 1608 roku, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ukazała mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. O. Juliusz nigdy nie widział Matki Bożej w tak wielkim majestacie. Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy Maryja powiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”.

Kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza granice kraju, zrozpaczeni biskupi pisali do papieża: „Zginiemy jeśli Bóg nie zlituje się nad nami! Wtedy Ojciec Święty Aleksander VII, powołując się na objawienie o. Juliusza Mancinelli odpowiedział: „Nie zginiecie, Maryja was uratuje. Jej się poświęćcie. Jej się ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała”.

Król Jan Kazimierz, stosując się do rady papieża Aleksandra VII, ogłosił Maryję Królową Polski we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku.

KRÓLOWO POLSKI, „pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża. Nie odrzucaj próśb, które do Ciebie zanosimy w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, Ty jedynie czysta i błogosławiona” (najstarsza zachowana modlitwa Maryjna z III wieku).

opr.
Jadwiga Kulik
do góry