BIJĄCE ŹRÓDŁO MIŁOSIERDZIA

Serce Jezusa – niewyczerpane źródło Miłosierdzia. Z Niego możemy czerpać do woli. „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość” /św. Jan Paweł II/.Jedną z wielu pobożnych praktyk ku czci Bożego Serca jest Litania (błaganie, prośba, modlitwa). Litania do Serca Pana Jezusa ma już prawie 300 lat. Modlitwę ułożyła wizytka, s. Joanna Magdalena Joly. Następnie inna siostra – Anna Magdalena Remusat – wzbogaciła tę modlitwę o kilka nowych wezwań. Litania została ogłoszona drukiem w 1718 roku. Poznajmy krótką, lecz jakże wzruszającą historię powstania tej modlitwy.

Historia ta ściśle jest związana z nawiedzającą Europę epidemią cholery. W 1720 roku ta zbierająca olbrzymie żniwo choroba zakaźna nawiedziła francuskie miasto – Marsylię. Biskup tego miasta, oprócz pomocy charytatywnej, z jaką spieszył doświadczonym zarazą, starał się także pomóc duchowo swoim wiernym przez specjalne modlitwy błagalne i pokutę. Postanowił szukać ratunku dla doświadczonego zarazą miasta w miłosiernym Sercu Chrystusa. Specjalnym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku Jego czci. Napisany przez biskupa akt poświęcenia odmówiono 1 listopada 1720 roku w czasie specjalnie przygotowanej ceremonii przebłagalnej. Ledwo umilkły pokutne śpiewy i dźwięk dzwonów, a ta ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego poczęła szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe procesje pokutne. W rok po zażegnaniu epidemii ordynariusz Marsylii nakazał odprawianie uroczystej Nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Ten modlitewny akt odmawiany był codziennie w czasie specjalnego Nabożeństwa połączonego z Adoracją Najświętszego Sakramentu i Litanią.

Jezus ciągle zapewnia nas o swojej wielkiej miłości. Mówi o tym na kartach Pisma Świętego, podczas wielu objawień, na Eucharystii i poprzez innych ludzi. Czerwiec od dawna nazywany jest miesiącem Jezusa. Wtedy to oddajemy cześć Jego Boskiemu sercu i dziękujemy za wszystko, czego dokonał dla zbawienia świata. „Przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania” (św. Jan Paweł II)..

opr. Jadwiga Kulik.
do góry