NALEŻY TO WIEDZIEĆ

Ojciec Święty bł. Paweł VI uczył, że nie człowiek istnieje dla Liturgii, lecz Liturgia dla człowieka. To nie Bóg potrzebuje Liturgii, lecz człowiek. To ja mam osiągnąć zbawienie, czerpiąc z nadprzyrodzonych darów łaski, jakie niesie Liturgia w swoich rozlicznych celebracjach. Poprzez słowa i czynności dokonuje się Ofiara, jaką sam Jezus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy.

W Liturgii Mszy świętej najważniejszym celebransem jest Chrystus, a nie kapłan. To Jego Obecność pod postaciami chleba i wina jest istotą Eucharystii. To Jego Słów słuchamy, przed Nim klękamy, to Jego Testament z Wieczernika realizujemy.

Przeistoczenie, czyli Konsekracja lub Podniesienie, to najważniejszy moment w całej Liturgii Mszy świętej. Msza Święta istnieje dla Przeistoczenia. Dla dokonywania Przeistoczenia, dla Konsekracji, otrzymują święcenia kapłani. Przeistoczenie to moment, w którym współdziałanie kapłana i wiernych dochodzi do najwyższego poziomu. Ta najbardziej uroczysta i najświętsza chwila jest przemianą chleba i wina w rzeczywiste, żywe i prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Właśnie w tym momencie popatrz na białą Hostię podnoszoną ku niebu przez kapłana. Nie spuszczaj wzroku, cały oddaj się Jezusowi. To jest ten czas, właśnie ten moment, aby wyznać Jezusowi miłość i całe swoje życie złożyć w Jego ręce. Tu już się kończą ludzkie dociekania i rozumowania, nie pozostaje nic innego, jak uwielbiać Boga za Jego wszechmoc i powiedzieć „Credo Domine” – „Wierzę, Panie”.

Chciałabym jeszcze przytoczyć słowa o. Pio. Sugeruje on, iż dobrym sposobem uczestnictwa w Najświętszej Ofierze jest „zjednoczenie się z Matką Bolesną u stóp Krzyża w miłości i współczuciu. Współcierpieć z Chrystusem i kochać – oto, co należy czynić we Mszy świętej”.

Kochani, nie wystarczy Mszy świętej tylko wysłuchać, trzeba ją także współodprawić. Uszanujmy czas i miejsce, gdzie właśnie dokonuje się cud Eucharystii. Nie spóźniajmy się na Mszę świętą! Wcześniej wyłączmy telefony komórkowe. Mamo, tato! Zapanuj nad dzieckiem biegającym (a Ty za nim) przed prezbiterium i po całym kościele. Nasze cudowne dzieci, swoim zachowaniem bardzo przeszkadzają w kontemplacji Najświętszej Sakramentu. Bądź odpowiedzialny za właściwie przeżytą niedzielną Mszę świętą w naszej parafialnej wspólnocie. Pozwól innym współodprawić tę Najświętszą Ofiarę.

 

opr.
Jadwiga Kulik
do góry