JUŻ ZA TYDZIEŃ

WIELKI CZAS ODKRYWANIA BOGA    

Parafialne Misje Święte to nie rekolekcje, jakie przeżywamy w czasie Adwentu czy Wielkiego Postu. Misje Święte w parafii to niebywała szansa dla poszukujących Boga. Misje to czas powrotu dla tych, którzy zagubili drogę do Jezusa i Jego Kościoła. To czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy; i z tymi. których nie koniecznie akceptujemy. Misje Święte w parafii to nadzwyczajna sposobność rozrachunku z własnym sumieniem. Misje Święte to nauka odnajdywania Boga w zranionym człowieku. Wreszcie Misje Święte to dobry czas odnowy Twojego życia!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg Ci je da! Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy! Jeśli szukasz sensu życia, Bóg Ci go wskaże! Zaufaj Mu! Przyjdź, rozpoznaj Boga. ON JEST!

Misje w parafii przeprowadza się zazwyczaj co dziesięć lat. Na kartach historii naszej parafii zapisano „Parafia św. Józefa w Radomiu została erygowana przez biskupa sandomierskiego Jana Kantego Lorka w dniu 30 kwietnia 1946 roku. Pierwszym proboszczem erygowanej parafii był ksiądz Paweł Drews SAC. Ksiądz Paweł Drews zorganizował pierwsze po wojnie w mieście i parafii Misje Święte. Wygłosili je pallotyni: ks. L. Broda i ks. M. Kordecki”.

Każdy z nas ma swoją drogę do Emaus, na której codziennie spotyka Jezusa. Czasem tak trudno Go rozpoznać, bo ma wiele imion i żywą ludzką twarz w osobie np. nielubianego sąsiada, starca, odrzuconego dziecka, żebraka. Nam, na naszej drodze, Bóg powierza ważną MISJĘ. Jest nią obdarzanie innych miłością i odnajdywanie w miłości siebie. Pozwólmy Bogu dotknąć się i przywrócić radość. Skorzystajmy z szansy, jaką dają nam Bóg.

Misje Święte to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we Wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary, ale Misje Święte to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych. To przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje Święte to czas dawania świadectwa. Księża Misjonarze prowadzący nauki, rozważania i modlitwy misyjne, to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak leczył, działał cuda i jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

W tym tygodniu módlmy się gorąco modlitwą, którą otrzymaliśmy od kapłanów podczas kolędy: „Jezu Chryste, dzięki Ci składamy całym sercem, że chcesz pociągnąć naszą parafię do swego Serca. Widzisz, Jezu, że słabi jesteśmy, więc udziel nam łaski żywej wiary. Podźwignij upadłych, nawróć błądzących, wspieraj słabych, oświeć wątpiących. Daj nam wszystkim skuteczną łaskę. Nie dozwól, by bodaj jedna owca z Twojej owczarni zginęła. Błagamy Cię o żal za grzechy, o siłę do poprawy, o szczerą spowiedź, o miłość gorącą. Matko Jezusa i Matko nasza, módl się za nami grzesznymi, byśmy nie zmarnowali łaski Misji Świętych. Święty Józefie, módl się za nami. Św. Wincenty Pallotti, módl się za nami”.

opr.
Jadwiga Kulik
do góry