OBROŃ ŻYCIE    

W najbliższą sobotę, 25 marca, po Mszy świętej o godz. 18.00, będziemy mogli w naszej parafii już po raz kolejny przyjąć to przepiękne dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Modlitwa trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Zaczynamy modlić się 25 marca, a kończymy w Boże Narodzenie 25 grudnia, kiedy to nasze dzieciątko przyjdzie na świat z maleńkim Jezusem. Osoba decydująca się na Adopcję Duchową nie wie, jakiej narodowości i płci jest dziecko. Jego imię zna tylko Bóg. Do modlitwy za poczęte dziecko można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Mogą to być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Biblii, post.

Duchową Adopcję może podjąć każdy: osoby świeckie, duchowne, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku, również będący w związkach niesakramentalnych. Po prostu każdy może się modlić w intencji życia. Można decydować się na nią wiele razy – ale za każdym razem Adopcja dotyczy tylko jednego dziecka – pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. Przy każdej nowej Duchowej Adopcji, trzeba ponownie złożyć przyrzeczenie. Jeśli w jakimś dniu zapomnimy odmówić modlitwę – nie jest to grzechem, gdyż jest nim tylko świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia. Przerwa, która
trwa dłuższy czas (miesiąc), przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótszej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

A oto tekst codziennej modlitwy:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałe/a/m, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Przyjdźmy i uratujmy niejedno dziecko!!! Niech Pan Jezus prowadzi Was w tej decyzji i umacnia, a „wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28).

Ewa Gawor
do góry