PODZIĘKOWANIE ZA MISJE ŚWIĘTE    

Jako Parafia św. Józefa tak wiele przeżyliśmy przez 8 dni naszych Świętych Misji parafialnych.

Dobra Nowina, którą przyniósł Jezus Chrystus była i jest skierowana do ludzi dobrej woli. Chrystus nikogo do niczego nie przymusza. On ukazuje dobro, sens, miłość i ostateczny cel ludzkiego życia i apeluje do naszego serca i rozumu, i zaprasza: wybieraj życie – jeśli chcesz. Podobnie było i z naszymi Misjami Świętymi – zapraszaliśmy wszystkich. Wielu Parafian przyszło. Ale wielu nie przyszło.

Ci, co zadali sobie trud i przyszli, wysłuchali nauk, rozważań, uczestniczyli w Nabożeństwach okolicznościowych jak: Droga krzyżowa, Nabożeństwo przeproszenia i pojednania, w Nabożeństwie dla chorych z sakramentem namaszczenia i Nabożeństwie za zmarłych. Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską. Dokonaliśmy Aktu oddania siebie i całej Parafii Miłosierdziu Bożemu i Aktu zawierzenia Matce Najświętszej. Wszystko to codziennie oplatane było Godzinkami, Koronką do Bożego Miłosierdzia, modlitwą różańcową i Apelem Jasnogórskim. Wreszcie sakrament pojednania – wielu uczyniło sobie spowiedź generalną z okazji Misji Świętych. Każdego dnia celebrowaliśmy Eucharystie…

Temu wszystkiemu towarzyszyło bogate Słowo Boże głoszone przez naszych Księży Misjonarzy – ks. Adriana Galbasa SAC i ks. Andrzeja Partikę SAC. Słowo piękne, poruszające, podnoszące na duchu, przygotowujące do tego, by móc się odnaleźć w codzienności życia w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie i nie stracić sprzed oczu tego co najważniejsze – Boga i wieczności. To wszystko było budujące, nakłaniało do osobistego przemyślenia, a może i głębokiej decyzji nawrócenia i woli trwania całym sercem przy Bogu. Wszystkiego nie da się tutaj ani streścić ani podsumować. Każdy z nas mógłby zapewne do tego dodać i swoje, dla siebie ważne, zdanie. Ale za to wszystko składam serdeczne podziękowanie naszym Misjonarzom: ks. Adrianowi i ks. Andrzejowi. Bóg zapłać!

Za Wasz, Drodzy Parafianie, trud przychodzenia, trwania na słuchaniu, na modlitwie i Adoracji – dziękuję. To jest nasze wspólne świadectwo wiary. Dziś modlę się: Niech Bóg wejrzy na Wasz trud, na Wasze modlitwy, na Wasze intencje serca i niech to wszystko błogosławi i uczyni owocnym dla Was już tu na ziemi i na wieczność.

Bóg zapłać składam moim Współbraciom za różnoraką posługę w te dni i za wspólne przeżywanie tych Misji Świętych. Bo mamy świadomość, że Misje są skierowane nie tylko do Parafian, ale do całej Parafii, łącznie z duszpasterzami.

Bóg zapłać księżom z naszego dekanatu za pomoc w spowiedzi świętej i za obecność na zakończeniu Misji Świętych związaną z odpustem.

Serdeczne podziękowanie składam zespołowi muzycznemu za oprawę wieczornych Apeli Jasnogórskich. Dziękuję Panu Organiście i chórowi „Gloria Dei”. Dziękuję Służbie Liturgicznej. Serdeczne podziękowanie składam Funkcjonariuszom Policji z II Komisariatu w Radomiu za zabezpieczenie trasy Drogi krzyżowej ulicami naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to ważne wydarzenie, które odbywa się raz na 10 lat.

Za to wszystko, co stało się naszym udziałem przez Misje Święte 2017 roku, niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie uwielbiony: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!

Ksiądz Proboszcz
Lucjan Rożek SAC
do góry