ONA PIERWSZA UJRZAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEGO    

„„Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: „Nauczycielu!” Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego””. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział”” (J 20, 11–18).

Maria Magdalena jest jedną z najbardziej tajemniczych chrześcijańskich Świętych. Imię „Magdalena” jest właściwie nadanym jej przydomkiem, który został zaczerpnięty od nazwy miejscowości z której prawdopodobnie pochodziła – Magdali, czyli miasta nad Jeziorem Tyberiadzkim w Galilei. Spory na temat jej tożsamości sięgają co najmniej Średniowiecza. Z jej imieniem łączone są trzy występujące w Ewangeliach Marie: uczennica Jezusa – Maria Magdalena, nieznana z imienia kobieta trudniąca się prostytucją oraz Maria z Betanii – siostra Marty i Łazarza. W tradycji Kościoła Marię Magdalenę najczęściej utożsamiano z Marią jawnogrzesznicą, którą Chrystus ocalił od ukamienowania i która z wdzięczności za uratowanie życia służyła mu, stając się Jego najwierniejszą uczennicą.

Maria Magdalena w relacji wszystkich Ewangelistów jest obecna zarówno przy śmierci Jezusa na krzyżu, jak i przy pustym grobie w poranek zmartwychwstania. Jan Ewangelista opisuje szczegółowo ukazanie się Jezusa Marii Magdalenie. Jako ta, która widziała zarówno śmierć Jezusa, jak i Jego pogrzeb, może być wiarygodnym świadkiem powstania z martwych. Będąc pewna, w którym z grobów złożono ciało Jezusa po śmierci, może zaświadczyć, że ten właśnie grób jest pusty „pierwszego dnia po szabacie”. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości; nie może chodzić o pomyłkę.

Fakt ukazania Marii Magdaleny jako świadka pustego grobu może nieco zaskakiwać, gdyż wiadomo, że w świecie żydowskim świadectwo kobiet nie posiadało waloru prawnego. Jednak Ewangeliści podkreślają, że to właśnie kobiety były tymi, które pierwsze zauważyły fakt pustego grobu. Uczniowie byli nieobecni; żaden z nich nie towarzyszył wszystkim trzem wspomnianym momentom – śmierci i pogrzebowi Jezusa oraz odkryciu grobu bez Jego ciała. Właśnie świadectwo kobiet stało się „kamieniem węgielnym” wiary paschalnej. To Maria Magdalena pierwsza powiedziała: „Jezus żyje!”

W 2015 roku byłam w Ziemi Świętej. W Bazylice Grobu Pańskiego dotykałam miejsc niewyobrażalnie świętych. Podążałam za Jezusem Drogą krzyżową rozważając w sercu Jego mękę. Dotarłam na Golgotę, widziałam miejsce ukrzyżowania Jezusa, dotykałam skały w miejscu gdzie wbity był krzyż z konającym Chrystusem. Na omdlałych nogach stałam dokładnie w miejscu, gdzie Maria Magdalena spotkała zmartwychwstałego Jezusa. To tutaj, w tym miejscu Jezus rzekł do niej: „Mario!”, a ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: „Nauczycielu”. Stojąc w TYM miejscu usiłowałam całym jestestwem swoim zrozumieć, co się tutaj wydarzyło. Czy za Marią Magdaleną mam prawo powtórzyć: „Widziałam Pana i to mi powiedział”?

Obecność Marii Magdaleny w trzech kluczowych momentach paschalnego przejścia Jezusa ze śmierci do życia – przy śmierci, pogrzebie i przy pustym grobie – jest zasadnicza dla potwierdzenia prawdy o zmartwychwstaniu. Modląc się przy pustym grobie Jezusa (np. w Sanktuarium w Miechowie, czy w każdym kościele w Oktawie Wielkanocy) pamiętajmy, że włośnie TUTAJ dokonują się prawdziwe nawrócenia. Maria odwraca się całkowicie od grobu, symbolizującego śmierć, i zwraca do Jezusa – Źródła życia. Maria Magdalena, podobnie jak wszyscy uczniowie Jezusa po zmartwychwstaniu, znajduje się w jakimś momencie przełomowym, w momencie przejściowym. Dopiero Wniebowstąpienie Jezusa oraz zesłanie Ducha Świętego utworzy z nich nową wspólnotę - Kościół święty.

W kolejną wielkanocną niedzielę, zanieśmy do naszych domów wieść radosną – powiedzmy najbliższym, jak Maria Magdalena Apostołom: „Widziałam Pana i to mi powiedział”.

opr.
Jadwiga Kulik

Ps. Czytając powyższy artykuł, nie zapominajmy, że zgodnie z Tradycją Kościoła, niezapisaną na kartach Ewangelii, pierwsza Zmartwychwstałego ujrzała Jego Matka.
do góry