BOŻA OPATRZNOŚĆ NAD NASZYM CHÓREM

Św. Jan Paweł II powiedział: „W Dniu Zesłania Ducha Świętego doświadczamy w sposób szczególny prawdy, że zostaliśmy wyposażeni w wielorakie dary i talenty. Odkrywajmy w sobie te zdolności, cieszmy się nimi i rozwijajmy je z Bożą pomocą”.

Duch Święty obdarza nas talentami i mocą, a Boża Opatrzność kieruje biegiem całego świata, jego historią i losami wszystkich maluczkich.

W zeszłą sobotę, 27 maja 2017 roku, za sprawą Ducha Świętego i zrządzeniem Bożej Opatrzności, na zaproszenie ks. Tadeusza Aleksandrowicza – Proboszcza Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, nasz parafialny chór „Gloria Dei” dostąpił nie lada zaszczytu. Tego dnia dane nam było wziąć udział we Mszy świętej, którą w całości muzycznie oprawił nasz parafialny chór!!!

Od lat blisko dziesięciu borykamy się z trudnościami kadrowymi, ale Boża Opatrzność czuwa nad nami, a Duch Święty nie pozwala nam zmarnować talentów. Do Warszawy wybraliśmy się z grupą naszych przyjaciół i znajomych.

Naprawdę ta sobota była PIĘKNA. Chociaż przytłaczał nas ogrom Świątyni oraz fakt, że wystąpiliśmy w zmniejszonym składzie – daliśmy radę. Nasz śpiew wypełnił swoim echem potężne mury i wysoką kopułę. Były brawa na zakończenie Mszy świętej i zapytania o możliwość nabycia płyty [musimy coś zadziałać w tej kwestii]. Pieśń „Bogarodzica Dziewica” wybrzmiała dostojnie i z mocą, ku niebu błaganie wiernych poniosła.

Nasz opiekun duchowy, ks. Paweł, sprawował Mszę świętą w intencji dziękczynnej za opiekę Bożej Opatrzności nad naszym skromnym [liczebnie] chórem oraz we wszystkich intencjach, które Pielgrzymi z Radomia przywieźli przedstawić Bożej Opatrzności. Nad precyzją wykonania wszystkich utworów czuwał dyrygent – nasz Pan Organista Roman Danielewicz.

Pogodę w sobotę mieliśmy cudną. Po południu pojechaliśmy na Żoliborz do kościoła św. Stanisława Kostki, aby oddać cześć bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Wzruszeniom nie było końca. Przy grobie Błogosławionego odśpiewaliśmy – przy akompaniamencie gitar – pieśni: „Ojczyzno ma”, „Boże, coś Polskę”, „Gaude Mater Polonia”. Nie ukrywaliśmy łez. Wypraszaliśmy świętość dla nas i dla naszych kapłanów. Potem zwiedzaliśmy Muzeum Księdza Jerzego. Oby Jego męczeńska śmierć nie poszła na marne. Czy słyszysz, Ojczyzno ma? W Księdze Pamiątkowej napisaliśmy: „Księże Jerzy, wzorem św. Pawła z Trasu, którego myśl Tobie hasłem przewodnim była „Zło dobrem zwyciężaj”, chcemy Ci powiedzieć, że i my staramy się zło dobrem zwyciężać. Nie zawsze nam to wychodzi, ale się staramy. Oręduj w niebie za nami. Ojczyzna potrzebuje Ciebie”.

Wracamy do domu. Jeszcze tylko na zakończenie wspólny śpiew „Panience na dobranoc”. To był dzień, który dał nam Pan!!!

Zgłaszajcie się do naszego chóru. Doświadczycie piękna. Czekamy na dobre głosy.

Jadwiga Kulik
chórzystka „Gloria Dei” – chóru,
który pod czułą opieką Królowej Apostołów
wielbi Boga pieśnią w Parafii św. Józefa w Radomiu

do góry