753 LATA BOŻEGO CIAŁA

W Bolsenie we Włoszech – w miejscowości, w której żyła i zmarła św. Krystyna wydarzył się najsłynniejszy w dziejach Kościoła Cud Eucharystyczny. Wydarzenie to przyczyniło się do ustanowienia Uroczystości Bożego Ciała i zapoczątkowania Procesji Eucharystycznych.

Zdarzyło się to w 1263 roku…

Z pielgrzymką do Rymu, do grobu Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wyruszył kapłan – Piotr z Pragi. Na skutek szerzącej się herezji podważającej realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, także on zwątpił w tę wielką Bożą tajemnicę. W Rzymie chciał odzyskać dar głębokiej wiary. Pielgrzymując znanym pątniczym szlakiem zatrzymał się w Bolsenie, by oprawić Mszę świętą przy grobie św. Krystyny. Nie przypuszczał wówczas, że Bóg wybierze to miejsce, aby objawić mu tajemnicę Swojej Eucharystycznej Obecności. Kiedy kapłan przystąpił do rozdzielania Komunii świętej, jedna z Hostii nagle zaczęła krwawić. Najświętsza Krew przesączyła się przez jego palce i spłynęła na białe płótno korporału. Zdumiony kapłan usiłował jakoś ukryć Krew. Przerwał Mszę świętą i poplamioną Hostię i korporał zamierzał ukryć w zakrystii. Z początku nie chciał, aby wierni dowiedzieli się co zaszło, ponieważ obawiał się, że wybuchnie sensacja. Wówczas jednak krew zaczęła spływać na podłogę, co zauważyli wierni. Zbliżyli się do ołtarza i zobaczyli wyraźne ślady Krwi na kamiennej posadzce…

Papież Urban IV rezydował wówczas w Orvieto. Dowiedziawszy się o cudownym zdarzeniu i wysłał do Bolseny biskupa Giacomo, któremu towarzyszyli najwybitniejsi teologowie tamtych czasów. Papież wysłuchał sprawozdania i osobiście spotkał się z ks. Piotrem, w którego rękach dokonał się Cud. Po zbadaniu zakrwawionej Hostii i korporału, uznano je za relikwię i zadecydowano o przeniesieniu w bardziej godne miejsce niż Bolsena. Za takie miejsce uznano Orvieto, gdzie rok później w uroczystej Procesji przeniesiono zakrwawiony korporał wraz z Hostią. Papież był bardzo wzruszony. Wyszedł na spotkanie Relikwii. Ukląkł i rozpłakał się ze wzruszenia. Potem wniósł Relikwię do Orvieto. Była to pierwsza oficjalna Procesja Bożego Ciała w historii Kościoła.

Do 1990 roku Orvieto odwiedziło 40 papieży. W 1990 roku uroczystościom Bożego Ciała w Orvieto przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II.

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas skupiamy się na rozpoczęciu męki Jezusa. Dlatego od XIII wieku obchodzimy osobną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwaną potocznie Bożym Ciałem.

Jezus powiedział: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”. Spontanicznie i radośnie podziękujmy Chrystusowi za Jego obecność pośród nas. Idźmy za Nim w Procesji Eucharystycznej nie tylko w Boże Ciało, ale także teraz – w Oktawie Bożego Ciała. Niech świat uwierzy, że nie wstydzimy się Chrystusa.

 

opr. Jadwiga Kulik

do góry