NIE WSTYDŹ SIĘ NIEZNAJOMOŚCI RÓŻAŃCA

Październik jest miesiącem różańca świętego. Niektórzy z nas nie umieją modlić się na różańcu. Jeśli nie umiesz – nie wstydź się. Ci, co potrafią, też kiedyś zaczynali się uczyć.

Teraz Twoja kolej!

Weź różaniec do ręki. Ucałuj krzyżyk. Trzymając go odmów Skład Apostolski, czyli „Wierzę w Boga”. Potem Modlitwę Pańską, czyli „Ojcze nasz”. Potem trzy razy Pozdrowienie Anielskie, czyli „Zdrowaś Maryjo” prosząc Boga o wiarę (byś całym sercem uznał, że Ewangelia jest jedyną Prawdą), nadzieję (byś był przekonany, że Jezus czeka na Ciebie w niebie i wszystko, co obiecał, się wypełni) i miłość (byś nieustannie pragnął dobra dla wszystkich, nawet dla tych, którzy źle Tobie czynią). Potem uwielbij Boga modlitwą „Chwała Ojcu”. Wszystkie te modlitwy oraz modlitwę Matki Bożej z Fatimy „O mój Jezu” i modlitwę „Pod Twoją obronę” znajdziesz w dobrej książeczce od Pierwszej Komunii świętej lub w Internecie.

Modlitwa różańcowa stanowi streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i
chwalebnej.

Każda z tych czterech części składa się z pięciu tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Część radosna: Zwiastowanie Matce Bożej, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Część światła: Chrzest Jezusa w Jordanie, Cud w Kanie Galilejskiej, Nauczanie Jezusa o Królestwie i wezwanie do nawrócenia, Przemienienie na Górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii. Część bolesna: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, Biczowanie Jezusa, Ukoronowanie cierniem, Droga krzyżowa, Śmierć na krzyżu. Część chwalebna: Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowstąpienie Jezusa, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Matki Bożej, Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Mało komu się udaje codziennie odmówić cały różaniec. Trwa to ok. 2 godzin. Dobrze będzie, jeśli będziemy codziennie odmawiali przynajmniej jedną tajemnicę, jedną dziesiątkę (to już 3 do 5 minut) lub jedną część (15-30 minut). W październiku, na Nabożeństwach w kościołach odmawiamy jedną część. Zwykle w takim porządku: tajemnice radosne – w poniedziałki i soboty, tajemnice światła – w czwartki, tajemnice bolesne – we wtorki i piątki, tajemnice chwalebne – w niedziele i środy.

Zaczynając rozważanie tajemnicy różańcowej, pomyśl chwilę o tym, co będziesz rozważać. Może przeczytaj fragment o mówiący o tym wydarzeniu w Piśmie Świętym. Może wyobraź sobie obecne tam osoby i przez chwilę „pobądź” jedną z nich. Może przeczytaj czyjąś medytację o różańcu. Pomyśl też o dobrej intencji, za kogo i za co chcesz się modlić. To pomaga w skupieniu. Następnie rozważaj słowa modlitwy „Ojcze nasz”, dziesięciu modlitw „Zdrowaś Maryjo”, jednego „Chwała Ojcu” i modlitwy „O mój Jezu”. Nie jest łatwo skupić się na słowach, więc warto ciągle mieć przed oczami scenę rozważanej tajemnicy lub polecać Bogu rozproszenia – tych ludzi i te sprawy, które cisną się nam do serca i umysłu podczas różańca.

Na zakończenie różańca, bądź tylko jego jednej części, czy nawet jednej jego dziesiątki (często kapłani zadają dziesiątkę różańca jako pokutę przy spowiedzi świętej), odmów w intencji papieża i Kościoła na całym świecie modlitwę „Pod Twoją obronę”. Warto dodać też niezwykłą „Modlitwę św. Bernarda”, wielkiego czciciela Matki Bożej.

I to wszytko – zapytasz? WSZYSTKO!!! Weź różaniec do ręki, Przyjacielu, i ruszaj zdobywać szczyty, sięgać do gwiazd. Z różańcem w ręku możesz świat przemienić, ustrzec go przed wszelką podłością i zarazą.

 

opr.
Jadwiga Kulik

do góry