CHRYSTE KRÓLUJ, CHRYSTE ZWYCIĘŻAJ

11 grudnia 1925 roku Ojciec Święty Pius XI encykliką „Quas Primas” ustanowił Uroczystość Chrystusa Króla. Tym samym papież przypomniał o miejscu należnym Panu Jezusowi w życiu poszczególnych ludzi, społeczeństw i państw, a także przestrzegł przed strasznymi skutkami dla narodów dopuszczających się detronizacji Chrystusa i nieliczenia się z Nim w prawach stanowionych. Dlaczego tak ważne i aktualne są słowa Piusa XI w naszych czasach, kiedy – jak powiedział św. Jan Paweł II – Europa i świat próbuje żyć tak, jakby Bóg nie istniał i nie obowiązywały Jego prawa? Komu tak bardzo zależy na tym, aby Chrystus nie miał najważniejszego miejsca w życiu społecznym? Jak bardzo współczesny świat oddalił się od ideału Królestwa Chrystusowego?

Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata – to prawda, którą winien przyjąć i rozważyć w swoim sercu każdy katolik. Wynikają z niej bardzo konkretne wnioski, które powinny owocować w życiu nas samych, naszych rodzin, społeczności i całych państw. Dzisiaj, gdy wielu chce religię sprowadzić do roli prywatnych praktyk, a jedynym przejawem zewnętrznym naszego poddaństwa Chrystusowi jest co najwyżej udział w nabożeństwach, trzeba się zastanowić, jak „wypłynąć na głębię”, jak postawić Jezusa pośrodku, na tronie, swojego życia.

Spójrzmy, jak bardzo odeszliśmy dzisiaj od Jezusowego Królestwa. Całe społeczeństwa żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Dzisiaj, wydaje się, że wyjątkowo łatwo człowiek pada ofiarą „księcia” tego świata – Szatana, który za wszelką cenę próbuje zająć miejsce należne tylko Chrystusowi. Diabeł, w swej pysze, oczekuje, by człowiek służył tylko jemu. Zobaczmy, jak łatwo ulegamy pogańskim, bezbożnym, zwyczajom, jak łatwo „wsysamy” kulturę – muzykę, filmy, książki – które przekreślają miłość i prawdę nakreślone nam w Ewangelii.

Chrystus Król i Jego panowanie to nasza JEDYNA nadzieja! W Nim, przez Niego i dla Niego wszystko ma bowiem swój cel ostateczny i jedyny. Jego panowanie już na tym świecie daje prawdziwy pokój.

opr.
Jadwiga Kulik

do góry