PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ

1. Śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy” lub innej.

2. Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna:
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Niech uwielbiony będzie Pan za to, że możemy być tu razem przy wigilijnym stole. Dziękujemy Bogu, że wszyscy szczęśliwie dotarliśmy. Tej nocy dziękujemy Bogu Ojcu za Jego jedynego Syna,
który narodził się z Maryi Dziewicy, aby zbawić nas wszystkich.


3. Ojciec, matka lub dziecko zapala świecę i mówi: Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i zbawienie świata. Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

4. Ojciec lub dziecko mówi: Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Odczytuje się fragment Łk 2, 1-20. Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla Słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego.

5. Następnie ojciec mówi: Módlmy się za nas wszystkich, za naszych sąsiadów oraz przyjaciół i wszystkich chorych i samotnych rozsianych po całym świecie. Niech Bóg pozwoli im dziś odczuć swoją bliskość. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za… (wymienia się imiona bliskich zmarłych) Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

6. Następnie ojciec rozdaje wszystkim opłatek
i mówi: Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. Wyraża on gotowość podzielenia się z innymi tym, co jest najcenniejsze i najbardziej potrzebne. Niech zapanuje między nami życzliwość i miłość. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za piękno waszego codziennego życia. Wybaczmy sobie wszelkie zło i prośmy Pana, by umacniał nas w dobrem. Następuje łamanie się opłatkiem i życzenia.

7. Następnie ojciec mówi: Pobłogosław, Boże, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas
dzielić się chlebem i miłością ze wszystkimi. Amen.
Wszyscy zasiadają do stołu. Pod koniec wieczerzy
rozpoczyna się śpiew kolęd i wzajemne obdarowywanie się upominkami.

8. Zanim się wszyscy rozejdą (lub przed wyruszeniem na Pasterkę) można odmówić modlitwę: Boże, nasz
Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy. Dziękujemy Tobie za tę błogosławioną noc Bożego Narodzenia. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu.

 

do góry