LODÓWKA A ŚRODA POPIELCOWA  

Niegdyś wspaniała nowość. Teraz normalność. Wydłuża czas korzystania z produktów szybko tracących świeżość. Zmusza jednak do czujności. Jakby mówi: „Masz trzy, pięć dni, by zużyć”. Pilnujesz terminu – jesz ze smakiem. Pomyślisz: „A może jeszcze trochę?” – strata.

Bóg jest sprawiedliwy. Za zło karze, za dobro wynagradza.

Od czasu uznania świętości przeżyć Siostry Faustyny, szczególnie rozpowszechniła się w świecie wiara w Boga Miłosiernego.

Ja, ty, my, oni – wszyscy potrzebujemy, przez swą grzeszność, takiego właśnie Boga. Stale Miłosiernego. Gotowego na każde zawołanie: „Ratunku!”

Termin skorzystania z Boskiego Miłosierdzia równy dla wszystkich – trwa jedno życie.

Zdążymy – mamy przebaczone. Nie zdążymy – każdemu wyrok sprawiedliwy.

Michał Jakaczyński

do góry