POSTNE SŁOWA:

PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM

Wielki Post. Czas refleksji. Czas sprawdzania jaka jest nasza miłość. Kim jesteśmy dla członków rodziny,
sąsiadów, obcych. Czy wszyscy, czy tylko niektórzy z nich, to nasi bliźni?

Nabierają wagi znane, w wielu z nas wykształcane od wczesnego dzieciństwa, proste i bardzo potrzebne w
codzienności słowa: proszę, dziękuję, przepraszam.

Dwa pierwsze są łatwiejsze do wymówienia. Świadczą o zwykłej grzeczności, rozumieniu bycia wśród ludzi.

Trzecie – przepraszam – wymaga od nas przyznania się do błędu, nieraz uraża ambicję. Przez to z nich
wszystkich najtrudniejsze.

Kiedy jesteśmy na Nabożeństwie Drogi krzyżowej wszystkie z nich uwypuklają swe znaczenia.

Mamy o co prosić, za co – szczególnie w takim momencie – dziękować.

Najbardziej jednak – wszak Bóg także w tym roku niesie krzyż przez naszą grzeszność – ważne jest
przepraszam.

Michał Jakaczyński

do góry