LOGO

DUSZPASTERZE

Księża pallotyni:

Ksiądz Lucjan Andrzej Rożek SAC
Rektor Wspólnoty pallotyńskiej, Proboszcz parafii

Ksiądz Tomasz Kotulski SAC
viceRektor Wspólnoty pallotyńskiej, wikariusz, katecheta,
duszpasterz dzieci i młodzieży
Ksiądz Dominik Gaładyk SAC
Radca Wspólnoty pallotyńskiej, wikariusz, katecheta,
duszpasterz dzieci i młodzieży
Ksiądz Antoni Czulak SAC
duszpasterz
Ksiądz Mieczysław Lis SAC
opiekun kuchni dla ubogich
Ksiądz Karol Świostek SAC
duszpasterz
Ksiądz Mieczysław Żemojcin SAC
duszpasterz
Ksiądz Stanisław Barcikowski SAC
duszpasterz, rekolekcjonista
Ksiądz Marek Kujawski SAC
duszpasterz Hospicjum Królowej Apostołów
Ksiądz kan. Mirosław Dragiel SAC
kapelan policji, duszpasterz w kościele garnizonowym
Ksiądz Paweł Śliżewski SAC
duszpasterz rodzin i dzieci, katecheta

Siostry zmartwychwstanki:

Siostra Teresa Genowefa Ozimek CR
Przełożona Wspólnoty sióstr zmartwychwstanek, katechetka

Siostra Barbara Teresa Pańkowska CR
emerytowana nauczycielka języka polskiego, katechetka
Siostra Paulina Fabia CR
zakrystianka
Siostra Maria Magdalena Reda CR
katechetka