LOGO

AKTUALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

   (Aktualizacja: 10.04.2021 | 23:00)

11 kwietnia 2021 r.Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
można dostąpić łaski odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami (spowiedź święta lub stan
łaski uświęcającej, przyjęta Komunia święta,
brak przywiązania do najmniejszego grzechu,
modlitwa w intencjach papieskich).
Wystarczy wziąć udział w pobożnych praktykach
ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówić
przed Najświętszym Sakramentem modlitwę „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie
do Jezusa Miłosiernego, np. „Jezu, ufam Tobie”.Dziś na godz. 1500 zapraszamy
na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.
Po Nabożeństwie o godz. 1500
zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca.We wtorek, 13 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie
dla osób chorych, starszych i samotnych.
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi.
O godz. 900 Msza święta i Adoracja.Ksiądz Proboszcz Lucjan Rożek SAC
składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim,
dzięki którym mogliśmy tak pięknie przeżyć
Święte Triduum Paschalne.
Dziękuje Współbraciom Kapłanom – za głoszone Słowo Boże
i tak licznie udzielone sakramenty.
Dziękuje Siostrze Barbarze Jadwidze – zakrystiance –
i wszystkim Siostrom za piękną dekorację naszej świątyni. Dziękuje Panu Organiście Romanowi Danielewiczowi
i Chórowi parafialnemu „Gloria Dei”
oraz młodzieżowej Scholi Pallottiego
za ubogacenie Liturgii śpiewem.
Dziękuje Liturgicznej Służbie Ołtarza
na czele z Księdzem Tomaszem
za asystę i przygotowanie Grobu Pańskiego.
Dziękuję dziewczynkom ze Scholi dziecięcej
za aktywny udział w Procesji Rezurekcyjnej.
Dziękuje Księdzu Dominikowi za transmisje internetowe.
Bóg zapłać! Dziękuje za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu,
za ofiary na paczki dla rodzin będących w potrzebie;
dziękuje tym, którzy paczki dostarczyli.
Dziękuje za życzenia i modlitwę.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w jakikolwiek sposób w przygotowanie i przeżycie
Świętego Triduum Paschalnego – Bóg zapłać!