MAŁY REGULAMIN KONKURSU „MOJA PARAFIA EXTRA”


1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży – od przedszkola do klasy maturalnej.
2. Dzieciom do klasy czwartej szkoły podstawowej w rozwiązywaniu konkursów mogą pomagać osoby   
    od nich starsze.
3. Aby odebrać nagrody główne – wszystkie konkursy należy rozwiązać bezbłędnie.
4. Konkursy z quizizz można (a nawet trzeba, jeżeli pragnieniem jest odebranie nagród głównych) rozwiązywać
    wiele razy.
5. Nagrody odbieramy osobiście w naszej parafii.