WIERNOŚĆ, CZYLI „WĄSKA DROGA” KRZYŻA

– WYWIAD Z S. MAGDALENĄ

Siostro Magdaleno, we wrześniu 2014 roku podjęła Siostra pracę w naszej parafii. Co Siostra robiła zanim przyjechała do Radomia?

Zanim przyjechałam do Radomia, byłam katechetką w różnych domach Zgromadzenia: 5 lat w Częstochowie, później 2 lata w Szczekocinach, 2 lata w Niskowej koło Nowego Sącza. W Radomiu, Szkoła Podstawowa nr 23, to siódma szkoła, w której katechizuję.

Jak długo jest Siostra w Zgromadzeniu?

13 rok.

Co zdecydowało, że wybrała Siostra taką drogę życia?

To Pan Bóg zdecydował dając mi powołanie zakonne, a ja to rozeznałam i z radością się zgodziłam.

Jest wiele zgromadzeń zakonnych. Co spowodowało, że Siostry wybór padł na Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek?

Tak jak Pan Bóg jest dawcą powołania, tak też On wybiera Zgromadzenie, do którego powołuje. Siostry zmartwychwstanki poznałam w Warszawie, ponieważ uczyłam się w liceum prowadzonym przez Siostry na Żoliborzu. Jest to szkoła z tradycjami. Do niedawna uczyły się tam tylko dziewczęta, obecnie uczą się tam też chłopcy. Siostry otworzyły także gimnazjum, a od nowego roku będzie i szkoła podstawowa. Przy szkole jest internat dla młodzieży spoza Warszawy. Wtedy, w szkole, przyglądałam się Siostrom, ich modlitwie i pracy i zastanawiałam się, co to jest to „powołanie” i jak je rozpoznać. Znałam też inne zgromadzenia zakonne, ale Pan Bóg dał mi poznać na modlitwie oraz przez pewne okoliczności, że tutaj chce mnie mieć.

Oprócz pracy w PSP nr 23 pomaga Siostra w prowadzeniu Scholi dziecięcej. Czy to znaczy, ze praca z dziećmi sprawia Siostrze największą przyjemność?

Praca z dziećmi to tylko jedna z wielu posług apostolskich, jakie pełni nasze Zgromadzenie. Ja zostałam posłana akurat do dzieci, lubię tę pracę, ale w każdej chwili rodzaj mojej posługi może się zmienić i będę robić coś innego i też będę szczęśliwa, bo najważniejsze to pełnić wolę Bożą.

Co lubi robić Siostra w wolnym czasie?

Lubię muzykę, grę na gitarze, na pianinie (tylko trochę umiem grać), na organkach. Lubię też pracę w ogrodzie, plewienie, koszenie trawy. Gdy mam czas czytam książki, szczególnie religijne i historyczne.

Skąd Siostra pochodzi? Czy często wraca Siostra w swoje rodzinne strony?

Pochodzę z Warszawy, z pięknego Marymontu. Przyjeżdżam do rodziców około dwóch razy w roku.

Czy trudno być w dzisiejszych czasach osobą zakonną?

Odpowiadając na to pytanie, trzeba by najpierw zapytać: Co to znaczy „trudno”? Wierność zawsze jest trudna i w każdych czasach była trudna, bo wierność to kroczenie „wąską drogą” krzyża, a tylko na „szerokiej drodze” jest lekko i łatwo. Trzeba też dodać, że każda taka wierność chrześcijanina jest trudna, nie tylko osoby zakonnej, ale i matki, i ojca rodziny, i dziecka...

Jakie jest Siostry marzenie?

Chciałabym wypełnić w moim życiu wolę Bożą i pomóc ją wypełnić też tym, do których jestem i będę posłana.

Życzę, by Siostry marzenie mogło się spełnić. Dziękuję za rozmowę.

Ja także dziękuję za rozmowę.
 

z s. Magdaleną rozmawiała
Ola Faryna