„GŁOŚMY, ŻE MIŁOŚĆ

JEST MOCNIEJSZA NIŻ NIENAWIŚĆ”

Prezentem świątecznym od naszej Redakcji dla drogich Czytelników jest dzisiaj wywiad z najstarszym pallotynem mieszkającym w Radomiu, długoletnim (1968-2005 (z przerwą w latach 1984-1993)) proboszczem naszej parafii, ks. Antonim Czulakiem SAC.

P. Jadwiga Kulik: Drogi Księże Antoni, u Źródła, jakim dla nas jesteś, chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o historii naszej parafii, a szczególnie o budowie kościoła Królowej Apostołów. Zechciej – prosimy – odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Pierwsze jest pytanie o krzyż. W czasie pielgrzymki do Ojczyzny, w Radomiu, 4 czerwca 1991 roku, św. Jan Paweł II poświęcił krzyż przeznaczony dla budującego się kościoła Królowej Apostołów. Czy to jest ten krzyż misyjny, który stoi na wzniesieniu między kościołem, a kaplicą Świętej Rodziny?

Ks. Antoni: Krzyż poświęcony przez św. Jana Pawła II jest umieszczony na szczycie (w najwyższym punkcie) kościoła. Natomiast krzyż misyjny, który stoi na wzniesieniu między kościołem a kaplicą Świętej Rodziny jest pamiątką pierwszych parafialnych Misji Świętych w nowym kościele, które odbyły się w 1997 roku.

P. Jadwiga: 1 września 1968 roku został Ksiądz mianowany proboszczem naszej parafii. Zatem już w przyszłym, 2018 roku, będziemy obchodzili 50 lat Twojego przybycia do naszej Wspólnoty. Czy będą lody?

Ks. Antoni: Pożyjemy, zobaczymy. :)

P. Jadwiga: Jak powstawał projekt naszej świątyni? Ile osób przy nim pracowało i kto miał głos decydujący co jak ma wyglądać?

Ks. Antoni: Nad projektem kościoła pracował cały zespół architektów. Głównym architektem był p. Ryszard Kański z Radomia (obecnie mieszka w Krakowie). Za mnie były poczynione wstępne założenia i szkic koncepcyjny kościoła. Końcowy projekt powstał za ks. Eugeniusza Klimińskiego SAC, który rozpoczął budowę kościoła 19 maja 1985 roku.

P. Jadwiga: Do 2005 roku pełnił Ksiądz obowiązki proboszcza. W międzyczasie został Ksiądz przeniesiony do Ożarowa Mazowieckiego. Czy w Ożarowie też był Ksiądz budowniczym?

Ks. Antoni: W 1984 roku, po 16 latach pobytu w Radomiu, Ksiądz Prowincjał przeniósł mnie na proboszcza i rektora do Ożarowa Mazowieckiego. Tam, oprócz duszpasterstwa, częściowo zająłem się budową nowego kościoła. W Ożarowie przeżyłem dwie podniosłe uroczystości: poświęcenie dolnego kościoła w 1985 roku i konsekrację górnego kościoła w 1989 roku. Górny kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego konsekrował Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp. Pobyt w Ożarowie wspominam bardzo miło.

P. Jadwiga: Kiedy Ksiądz wrócił do Radomia, to...

Ks. Antoni: W sierpniu 1993 roku, na życzenie i prośbę Przełożonych wracam do Radomia, aby zająć się rozpoczętą budową. Pojawią się różne problemy i kłopoty, ale jest też i wiele radości. Największa z nich, to poświęcenie kościoła przez Księdza Biskupa Edwarda Materskiego w dniu 7 grudnia 1996 roku i konsekracja kościoła w dniu 3 czerwca 2000 roku przez Księdza Biskupa Jana Chrapka. W tych dniach z radością mogliśmy wołać: „Oto dzień, który dał nam Pan. Radujmy się i weselmy!”, a zarazem z pokorą zanosić modlitwę: „Niech Pan Bóg przyjmie ten dom Boży dla Siebie i niech Mu będzie miłą ta piękna zbiorowa ofiara, a wszystko – jak często powtarzał nasz Założyciel, św. Wincenty Pallotti – „dla nieskończonej chwały Bożej, zniszczenia grzechu i zbawienia nieśmiertelnych dusz””.

P. Jadwiga: Kto zaprojektował wnętrze naszej świątyni?

Ks. Antoni: Wnętrze naszego kościoła zaaranżował nasz parafianin, p. Witold Kowalski. Stacje Drogi krzyżowej i figury pod chórem zaprojektował z kolei p. Cegielski z Warszawy.

P. Jadwiga: Kiedy w nazwie naszej parafii, pojawił się dodatek „Oblubieńca NMP”? Nie mogę tego znaleźć w dostępnej mi historii parafii. Jest tylko mowa o „Parafii Opieki św. Józefa” i „Parafii św. Józefa”.

Ks. Antoni: To jest dosyć długa historia. Parafia pod wezwaniem Opieki św. Józefa została erygowana przez Księdza Biskupa Jana Kantego Lorka, ordynariusza sandomierskiego, 30 kwietnia 1946 roku. Dlaczego Opieki św. Józefa? Uważam, że dlatego, bo została utworzona z części Parafii Opieki Najświętszej Marii Panny – dziś parafii katedry radomskiej. Ówczesny papież Pius XII był wielkim orędownikiem i obrońcą robotników, którzy obchodzili swoje święto 1 maja, i w 1955 roku mianował Patronem tego dnia św. Józefa, nadając mu tytuł Rzemieślnika. Po śmierci papieża św. Jana XXIII, Kościół Uroczystość św. Józefa Rzemieślnika obniżył do zwykłego wspomnienia. Dzień 1 maja był i pozostał Świętem Pracy. Tego dnia odbywały się pochody, zabawy, różne imprezy – trudno więc było ustalić godzinę uroczystej Mszy świętej odpustowej. Dlatego Parafia św. Józefa wystąpiła z pismem do Księdza Biskupa Edwarda Materskiego z prośbą o zmianę tytułu Patrona parafii z dotychczasowego św. Józefa Rzemieślnika na św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Ksiądz Biskup Edward Materski wyraził na to zgodę dnia 3 lutego 1995 roku. Od tego roku Uroczystość odpustową Parafii obchodzimy 19 marca.

P. Jadwiga: Jakie są początki Nabożeństw fatimskich w naszej parafii?

Ks. Antoni: Za sprawą Księdza Proboszcza Konstantego Kobielusa SAC, w 1961 roku wprowadzono Nabożeństwa fatimskie. Z tej okazji umieszczono na placu przy kościele przy ulicy Wiejskiej cztery figury: po lewej stronie kościoła figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, na tylnej ścianie kościoła w niszy ustawiono figurę Niepokalanego Serca Maryi, obok dzwonnicy w grocie umieszczono Matkę Boża z Lourdes, a po prawej stronie kościoła figurę Matki Bożej z La Salette. W czasie Procesji fatimskiej, pierwszą dziesiątkę różańca odmawiano w kościele, a cztery następne przy kolejnych figurach.

P. Jadwiga: Jaka jest historia przepięknej figury Matki Bożej Fatimskiej w nowym kościele?

Ks. Antoni: W kościele przy ul. Wiejskiej nie było figury Matki Bożej Fatimskiej. W prezbiterium był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który obecnie widzimy w kaplicy Świętej Rodziny. Ze starego kościoła do nowego przeniesiono jeszcze tylko figurę św. Antoniego, która jest przy wyjściu z kaplicy Świętej rodziny, i wielki krzyż, który adorujemy w Wielki Piątek. W nowym kościele chcieliśmy kontynuować Nabożeństwa fatimskie – stąd zabiegi o figurę Matki Bożej Fatimskiej: jedną większą dla kościoła, a drugą do Procesji fatimskich. W Sekretariacie Misyjnym w Ząbkach k. Warszawy pracował mój kolega kursowy, ks. Stanisław Kuraciński SAC, który często bywał w Fatimie. Na moją prośbę przywiózł te figury bezpośrednio z Fatimy i ofiarował dla naszego kościoła.

P. Jadwiga: Jaką Ksiądz ma receptę na pogodne przeżywanie starości?

Ks. Antoni: Jakiej starości? :) Przebywam na co dzień z młodymi i tak też się czuję. Wszelkie zaś dolegliwości związane z moimi wiekiem staram się przyjmować z poddaniem woli Bożej.

P. Jadwiga: Czego przy okazji Świąt Wielkanocnych AD 2017 życzy Ksiądz Parafianom?

Ks. Antoni: Święta Zmartwychwstania Pańskiego, to święta radości. Życzę, aby ta radość zagościła w naszych sercach i rodzinach. Radujmy się i głośmy całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał zwyciężając śmierć, piekło i szatana. Głośmy, że miłość jest mocniejsza niż nienawiść, dobro mocniejsze od zła, światłość od ciemności, życie od śmierci. Głośmy, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy.

P. Jadwiga: Z całego serca dziękuję Księdzu za rozmowę, dziękujemy za ten niebywały dotyk historii. Pozostajemy z ogromem sympatii i szacunku dla Ciebie, nasz drogi Księże Antoni.

Ks. Antoni: Serdecznie dziękuję i proszę o modlitwę za mnie i naszą parafię.

rozmawiała
Jadwiga Kulik

do góry