Zawieszamy spotkania Redakcji „Moja Parafia”

od dnia 14 marca 2020 r. (sobota) do odwołania.