MAJ – MIESIĄC MATKI BOŻEJ

Piękny maj – piękne dni.
To Maryi Matki Boga czas.

Cały świat zakochany w Tobie.
Cześć płynie
we wszystkich zakątkach świata.

Przyroda.
Kwiaty.
Tobie Maryjo oddajemy wszystko
z serca naszego.
Tyś jest Panią naszą.

Tyś dała nam Syna Boga.
Radość dla grzeszników.
Jakże Cię nie kochać?
Tyle dobroci i miłości.

Odmawiamy litanie,
modlimy się wszędzie.
Wystrojone kapliczki, pełne kwiatów,
pełno dzieci i dorosłych.
Przyjmij od nas dar przyrody,
dar naszego serca.

Modlimy się.
Sławimy Cię!
Rozśpiewany cały kraj.
Wielbimy Cię.

Jesteś naszą Matką, naszą Opiekunką.
Do kogo pójdziemy,
jak nie do Ciebie – Matko?
Udzielaj nam pomocy.

Pośredniczko naszego życia na ziemi.
Prowadź nas prosto do nieba.
Codziennie módlmy się
rano i wieczorem.
Święta Maryjo módl się za nami.

Wysłuchaj naszą modlitwę,
nasz śpiew, a czasem nasz płacz.
Zlituj się nad nami, pociesz nas.
Prowadź do Swego Syna.

Módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Stefan Suwała