Będę chwalił Boga na wieki

Ciebie Boże wychwalamy.
Tobie cześć oddajemy.
Tyś jesteś Bogiem na wieki.
Wielkość Boża.
Stworzyłeś świat i człowieka.

Nieustannie trwa
moja miłość do
Boga w niebie.
Trwa Twoja pomoc
dla mnie wciąż.
Służę Ci Boże
Na wieki.

Tobie aniołowie śpiewają –
w niebie wychwalają.
Hosanna Bogu na wysokości!
Bóg mój – tak umiłował
ten świat i człowieka,
że Syna Swego oddał
na zbawienie człowieka.

Miłość Twoja jest wieczna.
Czuwasz nad nami
przez wszystkie wieki.
Przewidziałeś piękny świat –
życie nasze na ziemi.
Staliśmy się włodarzami.

Ojcze Święty i Niebiański –
oddałeś nam wszystko.
Dałeś nam życie –
największy skarb.
A potem po rozstaniu
niebo – radość
wielka i wieczna.

Służmy Panu wiernie.
Oddajmy za to wszystko
chwałę i cześć –
wieczne uwielbienie Boga
w niebie.

Niech płynie dobroć
Boża na wieki
Bóg z nami!

 

Stefan Suwała