WSPANIAŁY JEST MÓJ

ŚWIĘTY ANTONI

Jak wspaniały jest mój Święty Antoni.
Od dzieciństwa słuchałem modlitw
do Ciebie, Święty.

To moi Rodzice
i Dziadkowie modlili
się do Ciebie.
Szedłeś przez życie
za radą Chrystusa Pana i Ducha Świętego.

Stałeś się ozdobą i filarem Kościoła
Chrystusowego.
Skarbie Pisma Świętego.

Wielki kaznodziejo apostolski.
Byłeś opiekunem
dusz chorych i opuszczonych.

Modlisz się do Boga
we wszystkich naszych
potrzebach.
Odnajdujesz nasze rzeczy zaginione.

Święty Antoni, najłaskawszy Ojcze
i obrońco, módl się za nami!

Użycz nam litościwie
wszystkiego, o co Cię, Święty Antoni,
prosimy.

Nie opuszczaj nas – bądź z nami
i prowadź nasze dusze do nieba.

Spotkamy się w niebie.
Będzie radość wielka.
Trwać będzie ona na wieki.

 

Stefan Suwała