MATKA BOŻA JASNOGÓRSKA W CZĘSTOCHOWIE

Matko Boża – tron obrałaś
w Częstochowie.
Chronisz naród polski
od wszelkiego złego.

Obroniłaś Jasną Górę
przed Szwedami.
W czasie II wojny światowej
nie dopuściłaś, aby
Jasna Góra uległa
zniszczeniu.
Ocalała od zniszczeń.

Cieszy się naród,
modli się do Ciebie.
Ufa Tobie – Pani naszej.
Pokochałaś naród polski,
a naród Ciebie –
Matko Boża.

Kochasz nas.
Pokładamy w Tobie
Matko Boża, nadzieję,
że zawsze spieszysz
z pomocą narodowi – Polsce.

Osłaniasz płaszczem
panieńskim
od wszystkiego złego
nasze rodziny.
Kochamy Cię bardzo.

Wołajmy wszyscy
z jękiem, ze łzami –
Królowo Polski
módl się za nami!

Wstawiaj się do Boga,
O to Cię prosimy.
Daj łaski potrzebne narodowi.

 

Stefan Suwała