PAN BÓG KOCHA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Pan Bóg stworzył
niebo i ziemię.
Bogaty świat fauny i flory.
Otoczył opieką życie.

Ciekawy świat.
Mądrość Boża.
Opieka Boża nad wszystkim.
Radość życia.

Bóg stworzył też
człowieka - Adama i Ewę.
Dał im raj - pełnię radosnego życia.
Beztroskie bytowanie.

Ale Bóg zadał
im posłuszeństwo
i miłość do Niego.
Zakazał zrywania owocu
z drzewa zakazanego.
Zerwali - zgrzeszyli.
Zostali wypędzeni
z krainy szczęścia ludzkiego.

Zrodziła się dla nich
praca i trud.
Praca stała się ciężka
i mozolna.
W pocie czoła.

Jednak Bóg pamiętał o nich.
Bóg kocha cały lud Boży.
Pamięta o człowieku.

Widzi każdego z nas.
Chociaż były dla człowieka
dni kary Bożej.
Bóg przebacza człowiekowi.
Zapowiedział, że da
na ziemię Zbawiciela,
który odkupi ludzkość od grzechu,
a duszy ludzkiej umożliwi wejście
po rozstaniu do nieba.

Ta miłość do człowieka
trwa dalej.
Modlimy się do Boga,
Bóg kocha nas.
Ma w opiece każdego człowieka.

Pan mój - Bóg mój.
Kocha nas wiecznie.
Miłuje nas.
Myśli o nas.
Daje radość.

Kochajmy Pana Boga,
bądźmy Mu wierni
na wieki.

 

Stefan Suwała