MÓJ ANIOŁ STRÓŻ CZUWAŁ

I CZUWA NAD MOIM ŻYCIEM

Mój piękny Aniele,
bądź zawsze przy mnie
w dzień i w nocy.
Nie zostawiaj mnie samego.
Pod Twoimi skrzydłami
jestem bezpieczny.

Czuwałeś i czuwasz
nad moim życiem.
Pomoc i rada od Ciebie
wsparciem jest na ziemi.

Jesteś przewodnikiem mojej
duszy przez całe życie.
Odpędzasz złe myśli
i złowrogie duchy.
Czuwaj nade mną.
Przypominaj mi
o modlitwach.

Od dzieciństwa poprzez
modlitwę prowadzisz
mnie do nieba.
Pomagasz mi żyć.
Słucham Twojego głosu.
Po rozstaniu się z ziemią,
prowadź mnie na
rajskie rozkosze.
Pragnę z Tobą być w niebie.
Z Tobą mieć szczęście
przez wieki całe.

Święty Anioł, Święty
Stróż mojego życia na ziemi.
Prowadź mnie do krainy
szczęśliwości wiecznej
danej nam przez
Pana Boga.

Opiekun przyszłego
niebiańskiego życia –
szczęścia przez całe wieki.

 

Stefan Suwała