ŚWIĘCI W NIEBIE POMAGAJĄ MI NA ZIEMI

Jestem na ziemi.
Żyję.
Doznaję opieki świętych na ziemi.
Oni są moimi łącznikami w modlitwie
do Boga w niebie.

Ogarnia mnie miłość.
Pomagają mi, abym lepiej poznał Boga.
Poznał niebo i Jego oblicze.

Od dzieciństwa modlę się do nich.
Wypraszając łaski potrzebne
na drodze do piękna niebiańskiego.

To mój Anioł Stróż -
opiekun mojego życia.
Trwa nieustanna pomoc.
To dusza Zosieńki
ukazała mi mego Stróża.
Piękny młodzian
który zapewnia mi opiekę.

Wielka jest moja radość.
Opiekuje się moją duszą i ciałem.
Nie zostawia mnie samego.
Kocham cię Aniele, sługo Boży.
Dziękuję za pomoc anielską.

Na drodze mego życia jest
mój święty Antoni.
Miłości do niego nauczył mnie mój
dziadek Antoni i mój Tata.
Pomoc trwa zawsze.
Pomaga mi w trudzie ziemskim.
Znajduję zagubione rzeczy.

Pomaga mi Ojciec Pio,
błogosławiony Jan Paweł II,
święty Krzysztof - opiekun
w poruszaniu się po ziemi.

Wzrasta pomoc dla mnie
od innych świętych.
Kocham ich za to.
Miłość do nich trwa przez moje
długie ziemskie życie.

Pomagacie mi wszyscy.
Niech trwa pomoc na ziemi, a potem
spotkamy się w niebie.
Jestem z wami na zawsze.
Pamiętam!

 

Stefan Suwała