PRZYJMIJ PANIE JEZU DUSZĘ MOJĄ DO NIEBA

PO ROZSTANIU Z ZIEMIĄ

Stworzył mnie Pan,
Bóg mój.
Na podobieństwo swoje.
Obdarzył mnie duszą
nieśmiertelną.

Spędzam moje życie
wśród społeczności ludzkiej.
Zgłębiam Twoje
Oblicze, Boże.
Kocham.
Wyróżniłeś mnie wśród
wszystkich istot żyjących.

Uwielbiam Twoją moc
i chwałę przez moje
długie ziemskie życie.
Raduję się moja dusza
pełna błogosławieństwa
Bożego.

Jestem pełen życia.
Pamiętasz o mnie.
Miłość do Ciebie trwa.

Po rozstaniu z ziemią
przyjmij moją duszę
do radości niebiańskiej.
Abym oglądał Cię,
Boże, twarzą w twarz.

Radość moja
niech trwa na wieki.
Bądź mile pozdrowiony
przeze mnie, Panie Jezu.

Spełnisz moją obietnicę.
Będzie miejsce mojej
duszy w niebie.

 

Stefan Suwała