WOŁANIE DO NIEBA W DZIEŃ ŚWIĘTEJ CECYLII

Kiedy noc zmęczona
Malowaniem gwiazd na niebie
Na spoczynek iść zamierza
Jakiś ptak bez pozwolenia
Swym świergotem dzień zaczyna
Kiedy snu z powiek odpędzić
Jeszcze nie jestem w stanie
Ręce do pacierza
Jeszcze niezdarnie składam
A już wołam – DAJ Mi Panie
I listę życzeń do Ciebie układam

Słonko już wysoko
Na modlitwie ciągle trwam
Pośród wielu próśb do Ciebie
Tę jedną specjalną mam
Zechciej Boże –
Proszę chciej
Nasz chór GLORIA DEI
W swej opiece Boskiej miej

 

Jadwiga Kulik