PIĘKNY JEST ŚWIAT Z BOGIEM

Jest Bóg w niebie
a nasze życie na
ziemi.
Uczynił człowieka
włodarzem.

Oddał wszystko, co
jest potrzebne naszemu
bytowaniu.
Powstał piękny świat
z Bogiem.

Piękna przyroda,
rośliny i zwierzęta.
Bogactwa ziemi pomagają
nam żyć.
Czerpiemy z ziemi.
Pracujemy.

Jeden dzień w tygodniu
poświęcamy na modlitwę
z Panem Bogiem.
Oddajemy cześć, dzięki
Ci składamy za dary
i życie.
Wysławiamy
Bożą moc.

Ufamy Tobie, Boże,
że dasz nam
na ziemi szczęście, radość
i życie.
Niech z nieba płynie
życie, siła, wiara.
Bóg pamięta o nas.

Jesteś, Boże, dobrem
nieskończonym teraz
i na wieki.
W niebie po rozstaniu
z ziemią będziemy
razem z Bogiem królować.

Panie Boże wysłuchaj
nas wszystkich, którzy
Cię proszą o zdrowie,
łaski i szczęście na
ziemi.

Uwielbiamy Pana
i Jego miłość do
człowieka na ziemi.

Pokój w niebie
i wśród ludzi
niech trwa.

 

Stefan Suwała