WITAJ NAM NOWY ROKU!

Odszedł Stary Rok.
Pożegnaliśmy go.
Przyszedł Nowy Rok
do nas, do naszych
domów i naszego życia.

Niesie nam dalsze
życie, dalsze radości
i troski.

Boże, błogosław nam
wszystkim i całej
społeczności ludzkiej.

Jaki ten rok będzie
dla nas - czy
spełnia się nasze
ludzkie życzenia?

Otwórz serca nasze
pełne nadziei
i zaufania Tobie,
Boże.

Kochamy Cię
całym sercem.
Darzysz nas życiem,
aby było szczęśliwe,
spełnionymi
marzeniami na dziś
i na jutro.

Wpatrzeni w Twoją dobroć
będziemy Cię kochać
przez cały Boży
Nowy Rok.

Tobie oddajemy nasze
serca, nasze życie.
Błogosław nam
wszystkim na co dzień.

Przez dni życia
chcę być z Tobą.
Niech trwa w naszych sercach
Boża miłość przez cały Boży
Rok.

Do siego roku -
błogosławionego – Bożego!
Szczęść Boże nam!

 

Stefan Suwała