OBUDŹMY SIĘ, JUŻ CZAS

Jest blady świt
Jeszcze świat uśpiony
Powieki wciąż ciężkie
Od sennych marzeń
Aż tu nagle
Rozdzwoniły się dzwony

Nie dają spać ludziom,
Nie pozwalają spać wiośnie
Biją z takim zapałem
Tak radośnie
Omal serca im nie wyskoczą

Obudźmy się
Tak donośnie biją
T y l k o
Na okoliczność
Wielkich wydarzeń

Słuchajmy bicia serc
Kościelnych dzwonów
One nas o czymś informują
O czymś przypominają...

Zatem cóż dzieje się
Tak wczesnym rankiem
Już świat obudzony cały?

Dzwonią,
Posłuchajmy!
Mówi do nas Chrystus
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY

Niepostrzeżenie do taktu
I moje serce bije
I bezwiednie za nimi powtarza:
Al - le - lu - ja
Je - zus ży - je
Al - le - lu - ja
Je - zus ży - je

Obudźmy się
Jezus nasz Pan i Zbawiciel
Żyje!!!

Godzina 2100
Biją dzwony
Pamiętam, pamiętam
Czuwam
Zapomnieć nie chcę,
Nie mogę

Maryjo Królowo Polski
JESTEM PRZY TOBIE 

 

Jadwiga Kulik