LIST DO PRZYJACIELA

Dziś są moje urodziny.
Jest przepiękny poranek,
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Idę na spotkanie z Tobą, KTÓRY JESTEŚ
w Najświętszym Sakramencie utajony.
Wokoło ludzie, którzy mnie kochają.
Niektórzy kwiaty trzymają w dłoni.
Chcę Ci Boże podziękować
za dar życia mojego,
za dary Ducha Świętego
i za Miłość, jaką w sercu noszę.

Drogi Jezu,
Niniejszym donoszę,
że rozmiłowałam się w Tobie
i chcę, żebyś o tym wiedział.
Rozmiłowałam się w Tobie
i chcę Ci miłość moją codziennie wyznawać.
Czy musiałam osiągnąć wiek dojrzały,
by Miłość dostrzec prawdziwą?
Czy musiałam dorosnąć,
wiele w życiu doświadczyć,
wielu ludziom przebaczyć,
byś pozwolił mi Tobą się zachwycać?

Duchu Święty, tchnij na mnie, abym
MIŁOŚCI tej wierną pozostała.

Ukochany Jezu,
Wiem, że Ty mnie kochasz,
bo Miłość w genach nosisz
(po Rodzicach swoich).
Obecność Twą w każdej chwili czuję
i nie tylko za to Cię miłuję, że

JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ
lecz i za to,
że jesteś taki prawdziwy.
Pod postacią Chleba i Wina ukryty
A ŻYWY.

Jezu, Władco serca mojego
Już się bez Miłosierdzia Twego obyć nie mogę.
Klękam przed Tobą,
Pobłogosław mnie NA DALSZĄ DROGĘ.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności -

 

Jadwiga Kulik