UMACNIAJ MOJĄ WIARĘ

Wierzę…
Stworzyłeś Panie niebo i ziemię.
Stworzyłeś człowieka
Na obraz i podobieństwo Swoje.
Wierzę w obecność Trójcy Przenajświętszej,
W Niepokalane Poczęcie,
Narodzenie Jezusa,
Jego śmierć i Zmartwychwstanie.
Wierzę.
Jesteś Boże obecny w moim życiu
A chcę Ciebie więcej.
Szukam więc Ciebie na kartach Pisma Świętego
Skąd płynie Twoja nauka.
Szukam w drugim człowieku,
W cierpieniu, radości i w miłości szukam.
Szukam wszędzie, a jesteś tak blisko
W Najświętszym Sakramencie.
Przed Tobą klękam w pokorze.
Jezu, tyle próśb w sercu noszę
Daj mi moc i miłość
Umacniaj moją wiarę PROSZĘ
Wybacz mi śmiałość moją Panie,
Jednak tym razem niech się moja wola stanie.
Umacniaj moją wiarę PROSZĘ
WIERZĘ.
 

 

Jadwiga Kulik