JESZCZE NIE ROZUMIAŁAM

Po całym Jeruzalem za Tobą biegałam Jezusie

Raz byłeś w Kafarnaum
Innym razem w Emaus
A to w Kanie na weselu Cię widziano

Niezłe tempo miałeś Panie
Widać czasu miałeś mało

W Jerozolimie w Wieczerniku
Na łamaniu chleba Ciebie poznałam
Jeszcze nie rozumiałam
Czy o Tym Chlebie
To też do mnie mówiłeś Panie

Jeszcze nie rozumiałam

W Gaju Oliwnym tak pięknie było
Chciałam zatrzymać się troszeczkę
Ale Tobie się spieszyło

Jeszcze na dziedzińcu
Poncjusza Piłata Cię widziano
Z szat Cię obnażyli biczowali
Łotrów nigdy nie brakowało

Jeszcze nie rozumiałam Panie
Żeś Golgotę miejsce hańby
Za kres wędrówki swej ziemskiej wyznaczył
Dopiero u stóp Krzyża Twojego
Zrozumiałam DLACZEGO

Długą drogę przebiegłam
Szukając Ciebie Chrystusie
A chcę tylko abyś mi WYBACZYŁ

Jadwiga Kulik

do góry