DOBRY INTERES 

Tłum uwielbia Ciebie Chrystusie
Lecz nie rozumie

W trwaniu przy Tobie
Korzyść dla siebie upatruje

Uzdrawiasz przebaczasz
Miłość rozdajesz

W tłumie tym niepewna jutra
W kolejce po swoje stoję

Nie pozwól mi Chrystusie
Odejść z pustymi rękami

Okaż mi miłosierdzie swoje
Tak lekką ręką je rozdajesz

W godzinie śmierci
Zbaw mnie Panie

W otchłani nie mogłabym
Ciebie kochać

Jadwiga Kulik do góry