NIEDOMKNIĘTE DRZWI  

Przez niedomknięte drzwi
Serca mojego
Świat podglądam

Byle jaki mi się zdaje
Chaos nim rządzi
Niepodzielnie

Jedni są za inni przeciw
O prawdę się kłócą
A Prawdy nie znają

Cóż jest prawda jeden zapytał
Ten chciał wiedzieć
Inni nawet nie pytają

Przed takimi co to
Samowystarczalni
Niedomknięte drzwi zatrzasnę

Panie
Dlaczego mam kochać
Ten świat pokrętny

Odpowiedzi poszukam
U stóp Krzyża Twojego
Będę Tam dziś wieczorem

Jadwiga Kulik

 do góry