WIELKANOC

Przeminął czas, brzemiennie krzyżem naznaczony.
„Jezus Chrystus Zmartwychwstał!” Oznajmiają dzwony.
Przerażenie: „Co będzie?!” w radość się przemienia.
Jedno, co szczęście burzy, to nasze sumienia.

Ktoś jest, każdego pyta: Matka? Weronika?
Piotr? Płaczący gorzko, gdy żal go przenika?
Dusza twa bardziej dobrem czy złem jest bogata?
Bliżejś tamtych, czy bliżej Judasza, Piłata?

Zapamiętaj, powiada, wszystko odkupione.
Wystarczy iść po prostu w dobrą drogi stronę.
Podpowiem, jeśli chcesz Bogu być zawsze wierny:
Czerp z Jego Miłosierdzia, bliźnim miłosierny.

Michał Jakaczyński

 do góry