MATKA

W czas mojego pielgrzymowania ku Wieczności
Na chwilę wpadłam do Betlejem

Chciałam zrozumieć
Co się TAM wydarzyło owej sławetnej nocy

Skromna nazaretańska Dziewczyna
O wdzięcznym imieniu Miriam [inaczej Maryja]
Została Matką

Za sprawą Ducha świętego poczęła
I porodziła Syna Bożego

Dzisiejszy świat nie pojmuje decyzji Miriam
Nie rozumie co znaczy FIAT

Miriam Maryjo

Znalazłaś łaskę u Pana
Na wieki wpisałaś się w dzieło Zbawienia
W historię Chrystusowej wspólnoty

Przeprowadziłaś lud Boży
Ze wzgórz Betlejem aż na szczyt Golgoty

TAM
Syn Twój za Matkę nam Ciebie dał

Odtąd nieustannie
Pod Twoją obronę się uciekamy

Maryjo Matko Boga i Człowieka

Wszystkie dzieci są nasze
Ratuj Te niechciane

Są pozbawiane prawa do miłości
Dobrego dotyku
Słów które leczą

Ześlij ludowi otrzeźwienie
Bo bycie Matką to łaska
A nie utrapienie

(Chociaż czasami troszeczkę) 

Jadwiga Kulik

 do góry