NIECH BĘDZIE NIEULEGŁA

Są słowa w moim kraju
Które znaczą coraz mniej
Niestety

PRAWDA z fałszem się zmaga
GODNOŚĆ podeptana
BÓG na końcu zdania
WIARA stoi pod znakiem zapytania

NADZIEJA
Jeszcze jakoś się trzyma
Ale ledwie

ŻYCIE POCZĘTE
Kartą przetargową się stało

Co się z Toba dzieje
Chrześcijańska Polsko

Królowo Korony Polskiej
TWEJ pomocy przyzywamy

Ratuj lud niepokorny
Przed inwazją zła
Przed utratą moralności
Szacunku i godności

My chcemy Boga
A nie dostojnej władzy
Chcemy Prawdy Nadziei
I Miłości

Maryjo
Tylko u stóp Twoich wolni jesteśmy
Pomnij
Że nigdy nie słyszano
Abyś opuściła tego,
Kto się do Ciebie ucieka

Niechaj Naród Polski
Wierny swoim ideałom pozostanie
Wiary ustrzeże
Jasnogórskich ślubów dotrzyma
A Polska NIEULEGŁA BĘDZIE

Wszak Polacy nie gęsi
Wartość SŁOWA znamy

Jadwiga Kulik

 do góry