Na gromniczną

Na gromniczną
Na Maryję, idą
 Ludzie w procesji
Idą swoi – pobłyskują
 Gromnicami.

Witaj nam Maryja – 
Pozdrawiamy Cię
W niebie.
Pozdrawiamy Twego
Syna – Jezusa Chrystusa.
Uproś w modlitwie 
Naszej – Jezusa,
O dary Boże,
O łaski potrzebne
Nam na ziemi.
Kochamy Cię Mateńko!
Tyś Królowa nasza.
Niech łaska Twoja – 
Zawsze nam sprzyja – 
Módl się za nami
Zdrowaś Maryja.

 

Stefan Suwała