NIEPOJĘTA MIŁOŚĆ

W pogoni za miłością
[Tak wielką że niepojętą]
Doświadczyłam wiele
Zranień upokorzeń zdrady
Chaosu fałszu niezgody

Aż gdy wreszcie znalazłam
Tą Jedną Jedyną że Niepojętą
Musiałam
Wziąć krzyż swój i iść
Za jakimś Skazańcem

Szedł na Golgotę
Ciągnął krzyż
Tyle że mój

Ludzie mówili
To Chrystus
Że jakiś nawiedzony był

Mniemał się być Królem
Żydowskim

Mnie się podobał
Król to król

Słyszałam że uzdrawiał
Że miłosierny był

Tak łatwo wydajemy wyroki

Chrystusie
Przytul
Tak długo szukałam miłości

Nie możesz
Ręce do belki Ci przybili

Poczekam
Wkrótce z martwych powstaniesz

Poczekam

Jadwiga Kulik

 do góry