HOSTIO CZEMU DRŻYSZ

Hostio Biała
Czemu drżysz w rękach
Kapłana

Jesteś tak mała
Że mogę Cię w dłoniach
Ukryć

Nie muszę widzieć
Żeby wiedzieć że trwasz
Słyszę SŁOWO

Ojcze nasz
Który jesteś w niebie
Zasobny w miłosierdzie
Przyjdź z królestwem swoim

Oddam Ci dłonie moje
Na ochronę
Na mieszkanie
Na tabernakulum

Tylko przyjdź
Adwent się skończył

Jadwiga Kulik

 do góry