W GÓRĘ SERCA

W górę serca ludu Boży

Maryjo
Któraś sama
Królową Polski się obrała
Ratuj lud swój

Czas grozy nastał

Zaraza
Jak onegdaj potop szwedzki
Po kraju się rozlała

Jasnogórska Pani

Z różańcem w ręku
Do Ciebie się uciekamy

Nie pamiętaj nam zniewag
Przeciw Tobie popełnionych

Pomnij
O Najdobrotliwsza Panno Maryjo
[za świętym Bernardem wołamy]
Że nigdy nie słyszano
Abyś opuściła tego
Kto się do Ciebie ucieka

Powstrzymaj
Karzącą dłoń Syna swojego
Jezusa Chrystusa

ON TERAZ już tylko CIEBIE
Posłucha

W górę serca ludu Boży

W dobrą stronę idziemy

Z różańcem w ręku
Przetrwamy czas grozy

Jadwiga Kulik

 do góry