PIEŚŃ UWIELBIENIA

Nauczycielu Duchu Święty
Nareszcie pojmuję

Nauczyłam się
[A droga była męcząca]
Że słowa bez miłości stają się
Jak miedź brzęcząca

W bezsenne noce
Nim poranne wstaną zorze
Dla Ciebie Chrystusie
Mój Magnificat tworzę

Pokorą nie epatuję
Jednak
W kwestii miłości
Nie szukam poklasku

Pieśń moja
Niech się echem
O niebo odbije

Opowiada o Miłości
Której nie kryję

Pod krzyżem jej się uczyłam
Patrząc w oczy Maryi

Maryjo
Oto ja służebnica Twoja
Czekałaś na mnie
Wiedziałaś że wrócę

Niektórych słów Twoich
[wybacz]
Zapożyczę dla pieśni mojej

Wielbi dusza moja Chrystusa
Albowiem
Wielkie rzeczy mi uczynił
Pan i Bóg mój

Jadwiga Kulik

 do góry