Wielka noc

Była Wielka Noc.
Zmartwychwstał Pan Jezus
Anioł przekazał radość
płaczącym niewiastom.
A dziś – rozdzwoniły się
dzwony, zwiastując nadzieję,
że Chrystus Pan żyje.

Wskrzesił Go Pan Bóg
mocą Bożą.
Oto nastał nam dzień 
wesoły – oto Chrystus
zniweczył śmierć,
pokonał szatana,
odniósł zwycięstwo.

Niech zabrzmi radosne
Alleluja i popłynie
i obejmie cały świat
Boży.
Chrystus jest wśród 
nas – oddajmy Mu
cześć i chwałę.
Zwyciężył piekło, a nam
dał życie wieczne
i królowanie z Bogiem
na wieki.

Raduj się dusza
moja – mam Pana
na wieki – Alleluja!

 

Stefan Suwała